Материали 1-10 от 2

Социална работа при деца и ученици със специални образователни потребности 104 стр.

Социална работа при деца и ученици със специални образователни потребности

До скоро в България децата със специални образователни потребности са се обучавали и възпитавали в специални детски градини и в специални училища в зависимост от степента и характера на увреждането...
dannyboy
0 0