Материали 1-10 от 62

Социална работа при деца и ученици със специални образователни потребности 104 стр.

Социална работа при деца и ученици със специални образователни потребности

До скоро в България децата със специални образователни потребности са се обучавали и възпитавали в специални детски градини и в специални училища в зависимост от степента и характера на увреждането...
dannyboy
0 0
Подготвителен период на логопедичната терапия при заекващи в начална училищна възраст 4 стр.

Подготвителен период на логопедичната терапия при заекващи в начална училищна възраст

План-конспект на статия. Рзглеждат се същността, причините и някои теории за появата на заекването. По същността си заекването е общоговорно нарушение...
lubega
15 4