Материали 1-10 от 9

Изследване на образователната система в република България 13 стр.

Изследване на образователната система в република България

Като обществени явления възпитанието, обучението, образованието обслужват обществото чрез създадените за тази цел социални институции – образователните учреждения....
dannyboy
0 0
Конкурентоспособност на регионите в Европа 12 стр.

Конкурентоспособност на регионите в Европа

Основна информация за Европейския съюз. Регионална политика и цел. Партньорства за иновации. Конкурентоспособност на промишлеността. Образование в Европа. Социално развитие на регионите в Европа...
ndoe
0 4
Южен Централен Район 34 стр.

Южен Централен Район

Южният централен район включва областите Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково и Кърджали. Площта на района е 22 365 кв. км и обхваща 20,1 % от територията на страната. Районът граничи на север със Северния централен район, на изток с Югоизточния район, н
sonia_0507
0 3
Проблеми на регионалното развитие и регионалната политика в териториалното и административно устройсво на България и другите страни-членки на Европейския съюз 89 стр.

Проблеми на регионалното развитие и регионалната политика в териториалното и административно устройсво на България и другите страни-членки на Европейския съюз

България осъществява социално-икономическа политика, която от една страна е насочена към развитие на напълно ефективна и конкурентна икономика, а от друга към интеграция в европейските структури....
ivan40
9 3
Значение на възобновяемите източници на енергия за устойчивото развитие 19 стр.

Значение на възобновяемите източници на енергия за устойчивото развитие

В някои общини в България се разработват проекти за използванена подпочвените ресурси. В Сапарева Баня няколко обществени сгради се отопляват с гореща минерална вода...
admin
15 2
Същност предмет и задачи на регионалното развитие Понятия регион район регионализация и регионализъм 8 стр.

Същност, предмет и задачи на регионалното развитие. Понятия регион, район, регионализация и регионализъм.

Регионалното развитие е процес на постоянни социални промени, способстващи за трайното и устойчиво развитие на общността в конкретен регион. То предполага протичането на многосекторен и сложен процес, свързан с определени цели: икономически растеж...
admin
85 6