Материали 1-10 от 20

Стратегия за развитие на Монтана като туристическа дестинация 14 стр.

Стратегия за развитие на Монтана, като туристическа дестинация

Основна предпоставка за успешно развитие на туризма на територията на регион Монтана е правилната оценка на факторите, влияещи върху туристическата дейност...
aronn
0 0
Увеличаване на жителите в малките общини 11 стр.

Увеличаване на жителите в малките общини

По своята същност проектът представлява решение на конкретен проблем. В литературата се срещат различни определения на понятието "проект". Ето някои от тях: комбинация от задачи и действия, организирани за постигане на определена цел...
gecata_maina
0 0
Иновативна практика на публично-частно партньорство в сферата на регионалното развитие 16 стр.

Иновативна практика на публично-частно партньорство в сферата на регионалното развитие

Обект на настоящето проучване е регионалното развитие (Р България). Предмет на проучване е публично-частното партньорство в сферата на регионалното развитие (р България). Цел на проучването е да се представи иновативна практика на публично-частното парт
hunny
0 12
Градът и селото врагове или съюзници 14 стр.

Градът и селото – врагове или съюзници?

В интересуващото ни отношение градът и селото по отношение на това дали са врагове или съюзници в глобализиращото се общество и глобален свят без граници, могат да се изследват от три гледни точки...
ivan40
0 0
Оценка на общинска програма за развитие на туризма на община Русе 10 стр.

Оценка на общинска програма за развитие на туризма на община Русе

Русе е град в Северна България, център на община Русе и на Русенска област. Той е петият по големина и значимост икономически център в България. Градът е разположен на река Дунав, на 320 км от София, на 200 км от Варна и на 233 км от Стара Загора...
ndoe
0 0
Същност на регионалните мрежи 16 стр.

Същност на регионалните мрежи

Модерната социология и политология не са достигнали до единна дефиниция на понятието социален капитал. За най-адекватно определение е прието това на френския философ и учен Пиер Бурдийо - "Сборът от действителни или потенциални ресурси...
cblock
0 0
Управление на проекти финансирани по програми на Европейския съюз 92 стр.

Управление на проекти, финансирани по програми на Европейския съюз

Анализ на управлението на инвестиционни проекти по европейски програми в България – на примера на град Шумен – проект по оп "Регионално развитие"...
ndoe
0 0
Анализ на собствените приходи на община Бургас 60 стр.

Анализ на собствените приходи на община Бургас

Комплексното развитие на населените места не е цел с предварително ограничени емпиричните параметри. Изключително важно за всеки, който работи по програми за комплексното развитие, е да има ясно разбиране за самия характер на идеята за такова развитие...
ndoe
0 0
Изследване на образователната система в република България 13 стр.

Изследване на образователната система в република България

Като обществени явления възпитанието, обучението, образованието обслужват обществото чрез създадените за тази цел социални институции – образователните учреждения....
dannyboy
0 0