Материали 1-10 от 1

Държавен изпит по практика с лаборатория 9 стр.

Държавен изпит по практика с лаборатория

Индукционните електромери са уреди за измерване на електрическата енергия, употребявана във вериги със променлив ток. В зависимост от вида на веригите те биват еднофазни и трифазни....
admin
9 0