Материали 1-10 от 23

12 стр.

Прогнозирането е изкуство и наука за предсказване на бъдещи събития, защото то може да включва взимането на статистически данни и прехвърлянето им в бъдещето с определен математически модел, и защото то може да бъде ....
admin
50 0
Агрегатно планиране 12 стр.

Агрегатно планиране

Промяна на равнището на производителността при работа в извън сменно или друго неработно време – извънработното време увеличава разходите, а освен това прекаляването с размера му може да доведе работниците до момента, в който тяхната производителност....
admin
25 0
Агрегатно планиране 16 стр.

Агрегатно планиране

Фирма от Димитровград е завод за производство на климатични, вентилационни, отоплителни и обезпрашителни съоръжения. Тя е частно акционерно дружество, създадено през 1969 г. като завод за климатична техника "Клокотница"...
nerven
0 1
Индивидуално задание по производствен мениджмънт 11 стр.

Индивидуално задание по производствен мениджмънт

Производственият мениджмънт е процес на организиране, планиране, ръководене и контролиране на дейностите, свързани с производството на продукти чрез преобразуване на входните ресурси в изходен продукт и получаване на резултати.
lubega
53 2
Курсова работа по Производствен мениджмънт 20 стр.

Курсова работа по Производствен мениджмънт

Същност на производствения мениджмънт(ПМ)- същността ПМ се състои в създаването и поддържането на оптимални пропорции между структурните елементи на производствения процес (фази, частични процеси и операции)...
emoto_92
55 5