Материали 1-10 от 23

Курсова работа по Производствен мениджмънт 20 стр.

Курсова работа по Производствен мениджмънт

Същност на производствения мениджмънт(ПМ)- същността ПМ се състои в създаването и поддържането на оптимални пропорции между структурните елементи на производствения процес (фази, частични процеси и операции)...
emoto_92
55 5
Планиране на капацитета в индустриална фирма 16 стр.

Планиране на капацитета в индустриална фирма

Същност на капацитета. Видове капацитет. Планиране на капацитета. Производствената мощност /капацитета/ е максималният производствен резултат, който производствената система може да осигури за определен период...
ndoe
40 4
Планиране на капацитета Дърво на решенията 16 стр.

Планиране на капацитета. Дърво на решенията.

Производственият капацитет по своята същност е максималното количество продукция, което се произвежда в отделното предприятие за определен период от време при оптимални условия на работа...
dannyboy
69 4
Формиране на производствения план при работа по поръчка на фирма 12 стр.

Формиране на производствения план при работа по поръчка на фирма

Обект на разглеждане в настоящата курсова работа е производственото предприятие. Предприятието е основано в края на 1998г. и започва дейност в началото на 1999г. Регистрирано е като Дружество с ограничена отговорност....
admin
39 2
Индивидуално задание по производствен мениджмънт 11 стр.

Индивидуално задание по производствен мениджмънт

Производственият мениджмънт е процес на организиране, планиране, ръководене и контролиране на дейностите, свързани с производството на продукти чрез преобразуване на входните ресурси в изходен продукт и получаване на резултати.
lubega
53 2