Материали 1-10 от 33

Държавни политики и стратегии 25 стр.

Държавни политики и стратегии

Държава (разговорно, но ограничено по обхват, страна) е политическа общност, заемаща дадена територия, имаща организирано правителство и притежаваща вътрешен и външен суверенитет. Тя е основен институт на политическата система на обществото...
admin
14 0
Пряко участие на населението в решаването на местни въпроси 16 стр.

Пряко участие на населението в решаването на местни въпроси

Според чл. 1, ал. 2 от Конституцията на Република България, цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в Конституцията...
ivan40
3 0