Материали 1-10 от 25

Психо- социални характеристики на развитието в ученическа възраст 25 стр.

Психо- социални характеристики на развитието в ученическа възраст

Понятието за развитие в общия му психологически смисъл се отнася до промените, които се наблюдават от раждането на всички живи същества до настъпването на смъртта. В това понятие не се включват всички промени изобщо, а само онези от тях...
admin
19 2
Профил за определяне на силните страни на личността 10 стр.

Профил за определяне на силните страни на личността

В книгата си „Открийте силните си страни” Маркъс Бъкингам и д-р Доналд О. Клифтън определят позитивността по следния начин: „Вие щедро отправяте похвали, лесно се усмихвате и винаги търсите забавната страна на дадена ситуация. Някои ви смятат за....
admin
13 1
Педагогическа психология 121 стр.

Педагогическа психология

Значение на междуличностното общуване Значението на общуването се разкрива навсякъде в жизнената активност на човека. Формирането и развитието на всяка личност и човешка общност са резултат на общуването....
loli
12 1
Методи на възпитание 22 стр.

Методи на възпитание

Методите на възпитанието творят процесуалната страна на технологията на възпитанието, придават му динамика и заедно със съдържанието са неговото ядро. Поради това същността им фокусира усилията на поколения педагози.
silviQ
2 1
Конфликти и агресия в училище Процедури за превенция и успешното им преодоляване в образоватлната среда 17 стр.

Конфликти и агресия в училище. Процедури за превенция и успешното им преодоляване в образоватлната среда

Агресията не е нещо непознато за децата. Насилието, жестокостта и бруталността, упражнявана върху деца и от деца, са се увеличили неимоверно ...
emoto_92
11 1
Изследване на агресивнотта в децата чрез методиката рисунка на човешка фигура и въпросник от саоописателен тип 10 стр.

Изследване на агресивнотта в децата, чрез методиката „рисунка на човешка фигура” и въпросник от саоописателен тип

Рисунката отразява уникалният поглед на детето за света около него. В нея то проектира себе си, своите преживявания, представи, стремежи - затова рисувателните тестове се отнасят към групата на проективните, макар да съществува спор дали рисувателните ме
admin
8 0