Материали 1-10 от 69

Професионално-личностна характеристика на лиността на началния учител 107 стр.

Професионално-личностна характеристика на лиността на началния учител

Все повече преобладава мнението за необходимостта от предефиниране на целите на българското образование, в частност на българското училищно образование, с оглед новите изисквания на динамичната глобална икономика и предизвикателствата на високо...
the_magicer
0 0
ролята на училището за възпитанието на съвременното дете 4 стр.

ролята на училището за възпитанието на съвременното дете

Училището е онази институция, която изиграва твърде важна роля в процеса на възпитание на детето. Процесът на възпитание е една от най – старите форми на обществено съзнание и съзряване на личността.
aneliq81
60 5