Материали 1-10 от 72

Професионално-личностна характеристика на лиността на началния учител 107 стр.

Професионално-личностна характеристика на лиността на началния учител

Все повече преобладава мнението за необходимостта от предефиниране на целите на българското образование, в частност на българското училищно образование, с оглед новите изисквания на динамичната глобална икономика и предизвикателствата на високо...
the_magicer
0 0