Материали 1-10 от 8

Подоходно облагане на физически лица 9 стр.

Подоходно облагане на физически лица

Няма финансова система в света, която да не прилага индивидуалното подоходно облагане. У нас данъкът върху доходите на ФЛ повече от 100 години формира съществена част от паричните приходи на държавата. Чрез него се изземва ...
mOn
15 0