Материали 1-10 от 10

Анализ на организационната структура на Надежда М ООД гр Бяла 8 стр.

Анализ на организационната структура на „Надежда – М” ООД – гр. Бяла

Актуалност на изследването Добрата организационна структура предвещава добри резултати и печалби. "Най-добрата структура" е тази, която по най-добър начин позволява на организацията ефективно да взаимодейства с външната среда, продуктивно и цел
guni92
28 1
Понятието кариера 6 стр.

Понятието кариера

Понятието Кариера е от латински произход и означава движение, преместване от едно място на друго. В случая другото място е на по-високо йерархично равнище, иначе щяхме да говорим за ротация, а не за кариера...
silviQ
3 0
Анализ на организационна структура 5 стр.

Анализ на организационна структура

Термините организация, организиране, организационен, орга-низираност и пр. имат голям брой определения, но за нашите конкретни цели е достатъчно да приемем, че "процесът на организиране може да бъде описан като проектиране, изграждане и поддържане...
ivan40
16 2
Основи на управлението 83 стр.

Основи на управлението

Лекции по Основи на управлението. Въпрос №1: Възникване на управленската практика. Началото. Първи примери в държавното управление и бизнеса. Начало на управленската практика: Управлението е социален феномен с изключителна роля в нашето развитие...
mOn
44 1