Материали 1-10 от 14

Конвенцията на ООН по морско право - морско право 7 стр.

Конвенцията на ООН по морско право - морско право

КОНВЕНЦИЯ НА ООН ПО МОРСКО ПРАВО - 1982г. ( The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 ) Основополагащ международноправен акт за регламентация на морските пространства и Световния океан. - тема от учебника по морско право
hadzhiev
29 2
Правни режими на районите в морето попадащи под суверинитета на крайбрежната държава 18 стр.

Правни режими на районите в морето, попадащи под суверинитета на крайбрежната държава

Правни режими на районите в морето, попадащи под суверинитета на крайбрежната държава - вътрешни морски води, териториално море, архипелажни води - тема 3 от учебника по морско право
hadzhiev
6 1
морски зони с определени суверенни права на крайбрежната държава върху тях прилежаща зона изключителна икономическа зона - морско право 10 стр.

морски зони с определени суверенни права на крайбрежната държава върху тях – прилежаща зона, изключителна икономическа зона. - морско право

Морски зони с определени суверенни права на крайбрежната държава върху тях – прилежаща зона, изключителна икономическа зона, КОНТИНЕНТАЛЕН ШЕЛФ - тема 4 от учебника по морско право
hadzhiev
12 1
Конвенция за определяне на речната граница между България и Румъния 2 стр.

Конвенция за определяне на речната граница между България и Румъния

Речната граница между РБ и Румъния се определя съгласно конвенция за определяне на речната граница 1908 г. Речната граница между Румъния и България следва, по начало средата на реката, при най-ниските води...
ivan40
20 0