Материали 1-10 от 4

Процес на митническо обмитяване 20 стр.

Процес на митническо обмитяване

Митническия контрол представлява система от дейности, предхождащи процеса на обмитяване на стоките. Внимателния анализ на обмитяването показва, че то е основното съдържание на митническия контрол...
dannyboy
0 0
Митнически контрол върху търговията с военна продукция 38 стр.

Митнически контрол върху търговията с военна продукция

На национално ниво прилагането на принципите на експортния контрол е обвързано със защита на националната сигурност, икономическите и външнополитическите интереси на страната....
ndoe
4 0
Митническа политика на Европейския съюз 22 стр.

Митническа политика на Европейския съюз

Митническият съюз е в основата на единния пазар на Европейския съюз с четирите си свободи: свободно движение на стоки, хора, услуги и капитали. Този единен пазар със своите 370 млн. потребители е най-големият в индустриализирания свят.....
admin
10 2