Материали 1-10 от 14

Предмет и задачи на механиката 13 стр.

Предмет и задачи на механиката

Закон за инерцията – всяко тяло, в/у което не действат никакви сили или му действа с-ма уравновесителни сили, се намира в състояние на покой или извършва праволинейно павномерно постъпателно движение. Аксиома за двете сили...
nicky931
24 2
Теоретична механика 1 част 1 стр.

Теоретична механика 1 част

Същността на общата икономика засяга човека – обществото. Икономиката засяга ежедневието ни, потребителите. Поради тази причина основните понятия на икономиката трябва да са достъпни за обикновения човек....
admin
23 1
Синтез на многостепенен бутален компресор с диференциално бутало и интензивно водно охлаждане 8 стр.

Синтез на многостепенен бутален компресор с диференциално бутало и интензивно водно охлаждане

Механизация на земеделието (Енергетични машини). Индикаторната диаграма представлява графично изобразяване на изменението в налягането в цилиндъра на компресора в зависимост от изменението на обема на газа....
admin
15 1