Материали 1-10 от 14

Проектиране на цилиндричен двустъпален редуктор 21 стр.

Проектиране на цилиндричен двустъпален редуктор

За проектирането на цилиндричен двуступален редуктор е необходимо да се направят изчисления за валове,лагери,зъбни предавки,избор на еластичен и твърд съединител,якостни изчисления,проверки и др.
rusev02
18 0
Синтез на многостепенен бутален компресор с диференциално бутало и интензивно водно охлаждане 8 стр.

Синтез на многостепенен бутален компресор с диференциално бутало и интензивно водно охлаждане

Механизация на земеделието (Енергетични машини). Индикаторната диаграма представлява графично изобразяване на изменението в налягането в цилиндъра на компресора в зависимост от изменението на обема на газа....
admin
15 1
Механиката като цяло 3 стр.

Механиката като цяло

Вещества, които издържат на високи температури без да се разрушават и без да изменят формата си под действието на определен товар. Рудата е съставена от две части: метална част, представляваща химично съединение на основния добиван метал....
admin
21 0