Материали 1-10 от 10

Прилагане на метода Къща на качеството за преса за сандвичи 10 стр.

Прилагане на метода "Къща на качеството" за преса за сандвичи

Разработването на „Къщата на качеството” се осъществява с помоща на комплексен инструментариум като инжинерно-стойностен анализ, планиране на експериментите, статистическа обработка на данните, експертни оценки, диаграма на Ишикава, диаграма на Парето..
admin
42 1
Курсова работа по Производствени технологии I част 30 стр.

Курсова работа по Производствени технологии – I част

В Единната система за технологична подготовка на производството (ЕСТПП) на усъвършенстването на конструкцията на изделията на технологичност се отделя специално място...
silviQ
11 1
ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В РБ 34 стр.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В РБ

Съвременните разбирания и изисквания предполагат такава организация на трудовата дейност, при която в нормални условия е изключено въздействие на неблагоприятни - вредни или опасни - производствени фактори върху рабо- тещите.
cblock
1 0