Материали 1-10 от 1

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В РБ 34 стр.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В РБ

Съвременните разбирания и изисквания предполагат такава организация на трудовата дейност, при която в нормални условия е изключено въздействие на неблагоприятни - вредни или опасни - производствени фактори върху рабо- тещите.
cblock
1 0