Материали 1-10 от 2

Екструзия екструдерни глави за ПВХ - профилни изделия 63 стр.

Екструзия, екструдерни глави за ПВХ - профилни изделия

Непрекъснатото подаване (екструзия) на термопластичен материал не е възникнало в резултат на принципно нови открития в областта на технологиите за преработка на пластичен материал..
nerven
14 0