Материали 1-10 от 3

Антропология 4 стр.

Антропология

Предмет, определение, задачи, раздели и методи на антропологията. Място на човека в природата. Особености в биологията на човека. Основни етапи в развитието на човека. Хипотези за произхода на Хома Сапиенс....
admin
10 0