Материали 1-10 от 4

Сравнително-анатомични физиологични и ембрионални доказателства за еволюция 23 стр.

Сравнително-анатомични, физиологични и ембрионални доказателства за еволюция

Еволюцията на човека е част от биологичната еволюция, засягаща възникването на човека и обособяването му като отделен вид от останалите примати. Произходът на човека е обект на мащабно научно изследване, целта на което е...
lubega
719 14