Материали 1-10 от 2

Основни показатели за физическо развитие Етапи във физическото развитие на човека и промените които ги характеризират 12 стр.

Основни показатели за физическо развитие. Етапи във физическото развитие на човека и промените, които ги характеризират.

Физическото развитие на човека е съвкупност от морфологични и функционални признаци на организма, които характеризират формата, строежа и функцията на човешкото тяло през различните етапи от неговата онтогенеза...
ivan40
3 2
Предмет на философската антропология 11 стр.

Предмет на философската антропология

Може би затова някои мислители определят човека като същество, стремящо се да излезе зад своите граници, дори някои отиват още по-далеч, като твърдят, че ”човекът се явява въпрос, на който няма отговор"....
admin
8 0