Материали 1-10 от 5

Оптимизиране на печалбата 9 стр.

Оптимизиране на печалбата

Печалбата е основна цел на всяка стопанска единица. Тя измерва и количествено представя финансовия резултат от стопанската дейност. Всяка фирма се стреми реализираната от нея печалба да бъде максимална....
admin
7 0
Курсова работа по екологичен одит - методи за оптимизация на технологичните обекти 7 стр.

Курсова работа по екологичен одит - методи за оптимизация на технологичните обекти

Курсовата работа е базирана на методите на математическото моделиране, изучаващи се от студентите в специалността "Екология" на ХТМУ...
admin
45 3
Анализ на връзките регресии и функции и използването им в математическото моделиране 63 стр.

Анализ на връзките, регресии и функции и използването им в математическото моделиране

Важна първа стъпка при моделирането е да се разбере на припокриването между статистическия анализ и математическото моделиране. Една от основните цели на статистическия анализ е описание на тенденциите...
gecata_maina
9 0