Материали 1-10 от 8

Търговска марка 10 стр.

Търговска марка

Марките могат да бъдат: търговска марка, марка за услуги; колективна и сертификатна. Търговска марка – знак за означаване на стоки. Тази марка може да е притежание съвместно на две или повече лица, като разпореждането с нея се осъществява със съгласие...
dannyboy
1 0
Стандарт и сертификация 7 стр.

Стандарт и сертификация

Стандартите представляват доброволни писмени споразумения, които установяват важни критерии за продукти, услуги и процеси. Те осигуряват съответствието между продуктите и услугите с целите за тяхното предлагане, както и тяхната съпоставимост...
emoto_92
1 1
Събиране на маркетингова информация в интернет 13 стр.

Събиране на маркетингова информация в интернет

Първият етап във всяка бизнес начинание е проучването на пазара, като преди всичко трябва да е ясно какво се търси. Също така за маркетолога е важно да е убеден, че евентуалната целева група има достатъчно умения и интереси, за да използва редовно Интерне
nezabravima
1 0
Маркетинг микс за издателство 10 стр.

Маркетинг – микс (за издателство)

В издателския отрасъл както и във всички останали отрасли, маркетинговата концепция е философия на бизнеса,която определя маркетинга като процес, ориентиран към търсенето на купувачите, удовлетворяването на техните потребности и задържането им...
silviQ
1 0
Маркетингови проучвания в интернет и приложението им в книжния пазар 103 стр.

Маркетингови проучвания в интернет и приложението им в книжния пазар

Могъщите сили на глобализацията и техническия напредък определят ускорените темпове, с които пазарите се променят. Ние всички сме свидетели на жестоката конкуренция, бурното развитие на Китай и Индия, пренаситеното разнообразие от продукти на пазара...
cblock
4 0