Материали 1-10 от 10

Онлайн магазин Amazoncom 10 стр.

Онлайн магазин Amazon.com

В началото на 90-те години глобалните комуникационни мрежи и информационните технологии (IT), и по-специално интернет, доведоха до промяна и преосмисляне на традиционните разбирания за търговски практики и маркетинг
messi
0 0 0
Развитие на информационното общество в Република България 85 стр.

Развитие на информационното общество в Република България

Въпречи, че темата за развитието на информационното общество е добре коментирана в публичното и научното пространство, съществуват известни разногласия, както при точното дефиниране на информационното общество, така и при определяне на факторите и/или
messi
0 0 0
 СЕМЕЙСТВОТО ВАЖЕН ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЛИЧНОСТТА 58 стр.

СЕМЕЙСТВОТО – ВАЖЕН ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЛИЧНОСТТА

Семейната среда е от ключово значение за любовта към книгата и възвишеното съществуване, към което се стреми всеки родител за своето дете. Морален дълг на всяка майка е да покаже света на знанието, съдържащо хилядолетната мъдрост на човешкия род.
messi
0 0 0
АНАЛИЗ НА СОФТУЕР ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА 10 стр.

АНАЛИЗ НА СОФТУЕР ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

Интегрираните системи за физическа сигурност включват в себе си комплекс от организационни и технически инструменти за защита на обектите от всякакво нежелано и нерегламентирано проникване, от кражби, действия на вандализъм или саботаж.
messi
0 1 0