Материали 1-10 от 77

Икономически цикли същност фази и последствия 15 стр.

Икономически цикли – същност, фази и последствия

За пазарните икономики, като цяло, е характерно развитие, намиращо израз в дълготрайна тенденция (тренд) на увеличаване обема на произведените стоки и услуги и нарастване на доходите на икономическите субекти...
gecata_maina
0 0
Безработица - същност видове и причини 15 стр.

Безработица - същност, видове и причини

Един от централните моменти на макроикономическата теория е въпросът за заетостта и безработицата. Той има многопланово значение, защото, от една страна, заетостта и безработицата са едни от съществените индикатори на икономическото състояние...
daniche90
0 0
ДДС системата в България 11 стр.

ДДС системата в България

ДДС е един от най-разпространените и същевременно най-критикуваните данъци в световен мащаб. Въвежда се в България през 1994 г. със ставка в размер на 18% . През 1996 г. ставката се променя в размер на 22%. 3 години по-късно е вече в размер на 20%...
ndoe
0 0