Материали 1-10 от 3

Защита на културното наследство 9 стр.

Защита на културното наследство

Съдържание, обект и предмет на учебната дисциплина. С какво се занимава: в учебната дисциплина се разкрива съдържанието на основните термини и понятия използвани в теоретични разработки, правна нормативна уредба...
messi
16 1