Материали 1-10 от 2

Какво е значението на конституцията на България 2 стр.

Какво е значението на конституцията на България?

Хората са обществени същества – живеят заедно; имат общи потребности, интереси, култура. Обществото е форма на разумно съжителство на индивидите. За да съществува то, е необходим някакъв договор между индивидите...
ivan40
4 0
Конституцията - основни права и задължения на гражданите 9 стр.

Конституцията - основни права и задължения на гражданите

Конституция - основни права и задължения на гражданите.Същност на конституцията. Разделението на властите в конституцията. Видове власти. Българската конституция през годините. Основни права. Основни задължения...
admin
65 5