Материали 1-10 от 18

Прогнозиране и планиране 37 стр.

Прогнозиране и планиране

Необходимостта от прогнозиране и планиране произтича от системния характер на стопанството и неговите елементи, от непрекъснато нарастващата сложност на икономическите системи,1 както и от нарастващите проблеми, които те трябва...
lubega
4 0