Материали 1-10 от 24

Казус по дисциплината quotИнтелектуална собственостquot 9 стр.

Казус по дисциплината "Интелектуална собственост"

Решение № 29/96 на Съвета на Европа предлага следното определение: сравнителна реклама е всяка реклама, която изрично или подразбираемо идентифицира един конкурент или стоките или услугите, предлагани на пазара от един конкурент...
rusev02
0 0
Фирмен дизайн на Аdidas 16 стр.

Фирмен дизайн на Аdidas

Индустриална собственост Презентацията е за фирмения дизайн на Адидас като част от промишления дизайн. Презентацията е оценена с 6,00, но не разчитайте само на нея. Не забравяйте, че и презентаторските умения играят голяма роля....
the_magicer
22 0
Интелектуална собственост 106 стр.

Интелектуална собственост

Индустриална собственост. Парижка конвенция. Държавите членки се задължават: 1. Да създадат национален орган за администриране на закрилата на индустриалната собственост 2. Да издават специален... ...
dannyboy
21 7
Прогнозиране и планиране 37 стр.

Прогнозиране и планиране

Необходимостта от прогнозиране и планиране произтича от системния характер на стопанството и неговите елементи, от непрекъснато нарастващата сложност на икономическите системи,1 както и от нарастващите проблеми, които те трябва...
lubega
4 0
Въведение в защита на информацията Основни понятия и принципи на защита Видове защита 43 стр.

Въведение в защита на информацията. Основни понятия и принципи на защита. Видове защита.

1 аспект – защита на информацията на магнитни носители; 2 аспект – жизнен цикъл на информационната система (ИС) = информацията се защитава във всички фази от ИС...
ivan40
45 4