Материали 1-10 от 80

Експериментални епидемиологични проучвания Рандомизирани клинични изпитания Приложение на интервеционните епидемиологични проучвания в клиничната медицина и общественото здраве 10 стр.
Характеристика на професията на здравния мениджър 2 стр.

Характеристика на професията на здравния мениджър

Здравният мениджмънт е свързан с вземане на решения, на базата на научно обоснован анализ, за възможностите на организацията, при ефективно използване на ресурсите, в определено време и пространство, да предостави достатъчни по количество и качество...
daniche90
0 1
Управление на качеството на здравните грижи в Неврологично отделение на МБАЛ quotСъбо Николовquot ЕООД гр Панагюрище 14 стр.

Управление на качеството на здравните грижи в Неврологично отделение на МБАЛ "Събо Николов" ЕООД, гр. Панагюрище

МБАЛ "Събо Николов" ЕООД – гр. Панагюрище е обект от регионално значение. Услугите на болницата се ползват, както от жителите на община Панагюрище и община Стрелча, така и от множество съседни общини...
lubega
0 0
Обективни проблеми на здравно-осигурителната система в България 52 стр.

Обективни проблеми на здравно-осигурителната система в България

Целта на магистърската теза е да се анализира структурата на управление, възможностите за развитие, проблемните области, стоящи пред здравноосигурителната система в България като цяло...
cblock
0 0
Здравословни и безопасни условия на труд 69 стр.

Здравословни и безопасни условия на труд

Върху здравето на работещите работата сама по себе си, може да има позитивен или негативен ефект. В дългосрочен план, когато е свързана с нездравословни условия на труд, тя може да доведе до проблеми със здравословното състояние...
the_magicer
0 0
Ресурси на здравеопазването - преобразуване - резултати 6 стр.

Ресурси на здравеопазването - преобразуване - резултати

Проучванията на редица автори убедително показаха, че общественото здраве е резултат на въздействието на сложен комплекс фактори, само един от които е прякото медицинско обслужване...
daniche90
0 0
Здравно възпитание и образование при деца и подрастващи от различни възрастови групи 81 стр.

Здравно възпитание и образование при деца и подрастващи от различни възрастови групи

Здравето винаги е било първостепенна жизнена потребност, но в съвременните условия нараства неговата значимост от медицинска, социална, икономическа, морална и правна гледна точка....
the_magicer
0 0