Материали 1-10 от 2

Организация на пенсионното осигуряване 11 стр.

Организация на пенсионното осигуряване

Пенсионното осигуряване като част от системата на социалното осигуряване притежава редица индикатори, отразяващи неговата същност. То е свързано с живота и възпроизводството на обективно нетрудоспособни, безработни и бедни...
daniche90
2 0
Застрахователен риск видове застраховане 3 стр.

Застрахователен риск, видове застраховане

Изпитна тема 18: Застрахователен риск. Видове застраховане План-тезис: Същност на застраховането. Видове застраховане. Риск – същност и определение. Видове риск. Риск на застраховавателя....
dannyboy
26 1