Материали 1-10 от 4

Биосензори Креатинин 23 стр.

Биосензори. Креатинин

Принцип на действие на биосензора. Структурни изменения в детектиращата матрица при свързване с аналита- микроскопични специфични реакции между аналита а и рецепторните молекули r водят до макроскопични промени във физикохимичните...
cblock
18 3
Азот и кислородсъдържащи съединения на азота 42 стр.

Азот и кислородсъдържащи съединения на азота

Пълно описание на физични и химични свойства на азота и неговите кислородсъдържащи съединения - оксиди и киселини. Реакции и реакционни услови, получаване и взаимодействия на съединенията.....
admin
62 2