Материали 1-10 от 107

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА МОТИВАЦИЯ НА ПРОЕКТЕН ЕКИП 53 стр.

“ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА МОТИВАЦИЯ НА ПРОЕКТЕН ЕКИП”

Мотивирането на членовете на определен екип, бил той в частна фирма или бюджетна организация, в състав от няколко десетки човека или няколкохилядна корпорация е от изключително значение за качеството и цената на постиганите от него резултати.
messi
0 0
ПРОБЛЕМИ НА ОЦЕНКАТА И ОТЧИТАНЕТО НА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО 125 стр.

ПРОБЛЕМИ НА ОЦЕНКАТА И ОТЧИТАНЕТО НА СТОКОВО-МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО

Поставената в настоящата дипломна работа цел е да се синтезират и анализират проблеми на оценка и отчитане на стоково-материалните запаси в предприятието.
messi
0 0
Пищови по Стопански и Финансов контрол 1 стр.

Пищови по Стопански и Финансов контрол

Проверка на касовата наличност; Проверка на касовата дисциплина и касовите операции; Проверка на безналичните плащания; Проверка на електронните разплащания; Проверка на кредитите; Проверка на разчетите; Проверка на правилността на определяне на МЗ
pepss
0 0