Материали 1-10 от 5

Банките инвестиционни посредници в системата на българския финансов пазар - функционални организационни и финансовоаналитични аспекти 64 стр.

“Банките – инвестиционни посредници в системата на българския финансов пазар - функционални, организационни и финансовоаналитични аспекти”

В срок 14 дни от започване на дейността си финансовите институции, които не подлежат на лицензиране и надзор по друг закон, уведомяват БНБ за кръга на извършваните от тях сделки.
admin
9 0
Управленски форми за управление на фирмата 100 стр.

Управленски форми за управление на фирмата

С оглед на така формулираните теза, обект, предмет, цел и задачи разработката е структурирана в три параграфа. В параграф първи се представя мениджмънт-контракта, пълното снемане на права. В параграф втори се анализират формите лизинг, лиценз и джойнт-вен
admin
9 1
Управленски форми за управление на фирмата 99 стр.

Управленски форми за управление на фирмата

С оглед на така формулираните теза, обект, предмет, цел и задачи разработката е структурирана в три параграфа. В параграф първи се представя мениджмънт-контракта, пълното снемане на права...
gecata_maina
19 1