Материали 1-10 от 6

Приложение на интернет технологиите в бизнеса 23 стр.

Приложение на интернет технологиите в бизнеса

Интернет технологиите се базират на ускореното развитие на компютърните и комуникационни техника и технологии и тяхното навлизане в различни области на съвременния свят. В основата на интернет технологиите е създаването и съхраняването на...
admin
32 3
Социалните мрежи в интернет и възможности за тяхното приложение в бизнеса 12 стр.

Социалните мрежи в интернет и възможности за тяхното приложение в бизнеса

Световната мрежа става все по-привлекателна среда за развитие на бизнеса, предлагайки все по-атрактивни методи и средства за осъществяване на маркетинг, реклама, търговия...
nicky931
44 2
Социалните мрежи в Интернет и възможности за тяхното приложение в бизнеса 11 стр.

Социалните мрежи в Интернет и възможности за тяхното приложение в бизнеса

В края на 20¬-ти век се наблюдава един бум в развитието на модерните, ориентирани към потребителя мрежи и съответните ресурси за поддържането и изграждането им....
rosichkaa
70 2