JavaScript

Функции6

Функции
(0 от 0 гласували)

Функции

    Функциите в javascript са блокове от код, които първо се дефинират, а след това се изпълняват. Структурата на функциите е следната:

function name() {
оператори
}

..където name е името на функцията, последвано от отваряща и затваряща кръгли скоби, които може да съдържат някакви аргументи, но може и да са празни, и най-накрая тялото на функцията заградено с фигурни скоби.
    Това е начина да се дефинира функцията и това става обикновено в главата (HEAD) на HTML документа. Самото извикване на функцията става в тялото (BODY) на HTML документа чрез изписване на името и, както и аргументите, ако има такива.
Ето един пример за функция без аргументи:

<HTML
<HEAD>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
    function firstName() {
        name=prompt("Как се казвате ?")
        alert("Здравейте"+name)
}
</SCRIPT>

<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE="Javascript">
    firstName()
</SCRIPT>

</BODY>
</HTML>

        В главата на документа се дефинира функция с име firstName без аргументи. Самата функция изпълнява следното: на променливата name се присвоява стойноста, която ще напишете в подканващия прозорец "Как се казвате ?". След това в alert прозорец ще се изпише съобщението "Здравейте " + името което сте въвели. Веднъж дефинирана функцията може да се извиква навсякъде в тялото на HTML документа само чрез името и.

    Сега нека направим една функция с аргументи.

<HTML
<HEAD>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
    function fontSize(num) {
        document.write("<font size="+num+">")
        document.write(num)
        document.write("</font>")
}
</SCRIPT>

<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE="Javascript">
    for(num=1;num<=7;num++) {
        fontSize(num)
    }
</SCRIPT>

</BODY>
</HTML>

    Тук имаме функция fontSize с един аргумент с име num. Действието на функцията е следното. Изписва  HTML тага <FONT SIZE=..... след това слага стойноста на променливата num, и накрая затваря тага >. На следващия ред се изписва самата променлива num. И най-накрая се изкарва затварящия таг </FONT>. Не забравяйте, че когато пишете HTML тагове с document.write те не се изписват на екрана, а се изпълняват като истински HTML тагове. Самата функция сама по себе си е безполезна, ако не дадем някакви стойности на променливата num. Това го правим с друг скрипт в тялото на документа. В него използваме цикъл с който задаваме стойноста на num на единица. След това се проверява дали num не е по малко или равно на 7, и ако е така стойноста се увеличава с едно. В  тялото на цикъла се извиква функцията fontSize. Нека проследим стъпка по стъпка изпълнението на функцията:

    Първо на num се задава стойност 1. След това се извиква функцията с параметър 1 (fontSize(num)). Самата функция изпълнява HTML тага : <font size=1> 1 </font>. Така на екрана се изписва цифрата 1 (стойноста на num в момента на изпълнението на функцията) с големина на шрифта 1 (font size=1).
    При следващото завъртане на цикъла стойноста на num ще бъде вече 2 (num++) и функцията ще изпише цифрата 2 с големина на шрифта 2.
    ........и така до num=7 където цифрата седем ще се изпише с най-големия размер на шрифта - 7.

    Можете да създавате функции с повече от един аргумент. В  такъв случай аргументите се разделят със запетаи:

function argument(arg1, arg2, arg3)

Когато създавате такава функция, трябва винаги когато я извиквате да задавате същия брой аргументи, както когато сте я дефинирали.
    Правилата за създаване на имена на функциите са същите като при променливите.
Добре е името на функцията да съдържа повече от една дума, първата дума да се изписва с малки букви, а всички останали да започват с главна буква, например  fontSize.


Функции

Коментари