Уроци 0-10 от 25

Графични изображения

Графични изображения

векторни и растерни, резолюция, размер, компресия, файлови формати. Цветови модели, цветови пространства и модове, управление на цвета. Хистограма, настройки на цвета и тона.
legolas
170 0
Adobe Photoshop

Adobe Photoshop

Работа с инструменти за уеб дизайн като Photoshop, обработка на изображения, групи, слоеве, селекции, трансформации, цветове, ефекти, създаване и експортиране на изображения и т.н.
legolas
231 0