Уроци 0-10 от 12

MySQL с PHP

MySQL с PHP

MySQL с PHP - Връзка на База Данни с PHP, Пращане на Заявка, Получване на Данни, Постоянна Връзка, Най-добри Практики ...
legolas
1120 0
Въведение в SQL и MySQL

Въведение в SQL и MySQL

Въведение в SQL и MySQL - Какво е База Данни?, Ключове, Таблици и Връзки, Език за Манипулация на Данни, Select, Insert, Update, Delete, Агрегатни Функции, MySQL Специфики ...
legolas
727 0