PHP

От текст в картинка6

От текст в картинка
(0 от 0 гласували)
От текст в картинка

Този скрипт може да ви помогне при извеждане на e-mail, като така защитавате адреса от копиране от ботове и програми пуснати из мрежата да ги събират. Този код превръща текста в картинка. Размера, стила на текста и цвета могат да се задават от вас. Текста е центриран хоризонтално и вертикално в картинката. Ако искате текста ви да e в стил Arial, изтегляте си файл Arial.ttf, или може да го вземете от X:\Windows\Fonts (X - вашето устройство кадето е инсталиран Windows) и го поставяте в сащата директория, кадето ви е php скрипта.
От текст в картинка

Коментари