Уроци 0-10 от 30

Excel - Формули и функции

Excel - Формули и функции

Най-същественото предимство в използването на ЕТ е възможността за пресмятане с формули на базата на въведени стойности в работния лист както и вградените средства за изчисление (функции) ....
legolas
35886 1