Microsoft Excel

MS Excel 2003 - влагане на функции във функции6

MS Excel 2003 - влагане на функции във функции
(0 от 0 гласували)

 

За влагането на функции във функции

В някои случаи може да се наложи да се използва функция като един от аргументите на друга функция. Например следната формула използва вложената функция AVERAGE и сравнява резултата със стойността 50.

Вложени функции

Валидни върнати стойности    Когато една вложена функция се използва като аргумент, тя трябва да връща същия тип стойност, който този аргумент използва. Ако например аргументът връща стойност TRUE или FALSE, тогава вложената функция трябва да връща TRUE или FALSE. В противен случай Microsoft Excel показва стойността за грешка #VALUE!.

Граници на нивата на влагане    Една формула може да съдържа до седем нива на вложени функции. Когато функцията B се използва като аргумент във функцията A, функцията B е функция от второ ниво. Например функцията AVERAGE и функцията SUM са функции от второ ниво, защото са аргументи на функцията IF. Една функция, вложена във функцията AVERAGE, би била функция от трето ниво и т. н.

MS Excel 2003 - влагане на функции във функции

Коментари