Microsoft Excel

MS Excel 2003 - За операторите за изчисление6

MS Excel 2003 - За операторите за изчисление
(0 от 0 гласували)

 

За операторите за изчисление

Операторите задават типа на изчислението, което искате да се извърши над елементите от формулата. Microsoft Excel включва четири различни типа оператори за изчисление: аритметични, за сравнение, текстови и препратки.

Типове оператори

Ред, в който Excel извършва операциите във формулите

MS Excel 2003 - За операторите за изчисление

Коментари