Други

Да бъдем по-добри

Да бъдем по-добри
(0 от 0 гласували)


Да бъдем по-добри

 Станете по-добър човек, гледайте да сте наясно със себе си, преди да срещнете някого с надеждата, че той ще разбере що за човек сте Вие.
Добротата е едно от малкото човешки качества, което е истинско и трябва да бъде предавано от човек на човек.


Насилие

 Всяко действие или поведение, насочено срещу другия човек или собствената личност, което предизвиква физическо, психическо и емоционално страдание, може да се нарече насилие. Насилието се проявява по различен начин, в зависимост от това кои са неговите извършители, кои са жертвите и какви са отношенията между тях. За справянето с насилието е необходимо познаване на закономерните му характеристики.

За съжаление насилници има сред всички общности. Те не са представители на определена социална група и не могат да бъдат разграничени по вероизповедание, възраст, политически пристрастия. Насилникът може да бъде...

· богат или беден;
· млад или стар;
· семеен или несемеен; · ниско или високообразован;
· от пълноценно или непълноценно семейство; Високорискови жертви:
· хора с девиантно или криминално поведение;
· хора, принадлежащи към деструктивна семейна и /или социална среда;
· хора с отклонения в психичното и интелектуално развитие.
               Умеренорискови жертви:
· хора, произхождащи от непълноценни семейства;
· хора с ексцентрични навици; · деца без родителски контрол.
               Нискорискови жертви:
· хора с нормална жизнена, професионална и социална среда.


Етническа и религиозна толерантност

  Понятието толерантност означава качество или проява на толерантен, който търпи и зачита чуждото мнение, религия, вяра, убеждение или чужди народности. Развитието на това качество е особено ценно за всяка подрастваща личност.
  Не е важно къде ще живееш - дали в България, или в Турция - всеки е свободен да изповядва своята религия, да спазва собствените си традиции и обичаи. Връзката между поколенията остава силна, трайна и вечна чрез празниците и обичаите. Необходимо е човек да почувства и почерпи красотата, мъдростта и веселието на един народен празник, за да вникне по-дълбоко в културата на един народ.
  Носители на онази духовна традиция, която обединява, сплотява и прави хората по-добри и човечни, си остават децата. Чрез празниците и обичаите те възприемат, усвояват и анализират моралните ценности и добродетели.


   Бъдете добри! Обичайте се, помагайте си! Не бъдете злобни, радвайте се на успехите. Това е задължително, за да успее нацията!Да бъдем по-добри

Коментари

r0si 31 May 2014 20:02:18 | #1
Да бъдем по-добри
r0si 31 May 2014 20:02:15 | #2
Да бъдем по-добри