География

Население на България

Население на България
(0 от 0 гласували)

Население на България

 

По данни на Националния статистически институт населението на България през 2008 г. е 7 606 551 души. Естествен прираст на Българското население е -32 811 души (2008 г.) и един от най-ниските в света!

Гъстотата на населението в България е 69,6 души/km2 (2005). За сравнение гъстотата на населението в Европа е около 67 души/km2, а в света — 45 души/km2.

Възрастова структура на населението:

 За 2008:              под трудоспособна възраст: 14,5%     

                            В трудоспособна възраст: 63,2%              

                            Над трудоспособна възраст: 22,3%

Раждаемост: По данни от 2008 година:

78 283 деца (99.3% (77 712) живородени)

39 986 живи момчета

37 726 живи момичета

Смъртност: 110 523 души (2008)

Движение на населението:

Напуснали България за периода 1990-2005: 800 000 души. От тях 330 000 български граждани заминават за Турция през 1989 г. вследствие на възродителния процес.

След политическите промени от 1989 г. се развива силна икономическа емиграция, включваща значителна част от висшистите в България. Тази тенденция продължава и до днес, но с малко промяна - вече емиграцията е главно от млади хора и главно към Запада. От 1989 г. досега близо 1 000 000 души са напуснали страната, а живеещите в чужбина към г. 2007 г. са около 750 000 души. Емиграцията е един от главните фактори за намаляване на българското население.

Заражда и друг вид миграция - от чужбина към България, имиграция. Все повече хора от Западна Европа (главно Великобритания, Нидерландия, Испания) идват да живеят за постоянно в страната заради много по-евтиния живот тук, отколкото в тяхната страна. Има също араби, азиатци и чернокожи. Не е оповестяван официалният брой на чужденците, пребиваващи постоянно в България, но голяма част от заселилите се през последните години са пенсионери и се нанасят в малки и спокойни селца. Ясен е само, макар и да не е официален, броят на англичаните във Велико Търново - около 5 200 души.


 

Данни от ЦРУ, 24 юли 2008

 

Общ брой: 7 262 675 (2008г.)

Възрастова структура:

0-14 години: 13,8% (мъже 514 238; жени 489 608)

15-64 години: 68,6% (мъже 2 449 812; жени 2 532 845)

над 65 години: 17,6% (мъже 520 962; жени 755 210) (2008г.)

Средна възраст:

общо:41,1 години

мъже:38,9 години

жени:43,4 години (2008г.)

Прираст на населението: -0,770% (2008, оценка)

Раждаемост:10,20 родени/1 000 души население (2008г.)

Смъртност: 14,5 починали/1 000 население (2008г.)

Обща фертилност:

1,4 родени/жени (2008г.)

 

Механичен прираст: -3,41 души/1 000 население (2008г.)

Съотношение на половете:

при раждане: 1,06 мъже/жени

под 15 години: 1,05 мъже/жени

15-64 години: 0,97 мъже/жени

над 65 години: 0,69 мъже/жени

общо: 0,92 мъже/жени (2008г.)

 

Детска смъртност:

общо:18,51 починали/1 000 живородени

мъже:22 починали/1 000 живородени

жени:14,8 починали/1 000 живородени (2008г.)

 

Продължителност на живота при раждане:

общо: 72,83 години

мъже: 69,22 години

жени: 76,66 години (2008г.)


Население на България

Коментари