Литература

Сравненителни анализи на "Хайдути" и "Хаджи Димитър"

Сравненителни анализи на Хайдути и Хаджи Димитър
(0 от 0 гласували)

 Сравненителни анализи на "Хайдути" и "Хаджи Димитър" от Христо Ботев

 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ
Тълкуване на смисъла
Аргументи от текста
“ХАЙДУТИ”

Възстановява прекъснатите връзки с родовия свят и ще се понесе в хоризонталните измерения на родовия свят.

А/ по сборове и по седенки; по планини и хладни механи;

Б/ от Цариграда до Сръбско и по румелийските полета; от Бяло море до Дунав;

В/ за да изпее истината за Чавдар – страшен хайдутин, който е крило за клети сиромаси.

Песента е връзка между личното и всеобщото, но свързано с родовото, народностното.

“ХАДЖИ ДИМИТЪР”

Изразява неразрушимите връзки на човека с битието – робините, юнака, певците /те са в полето/, Балкана, самодивите, духът /те са в небесата/. Песента се извисява във вертикалните измерения на живота.

А/ първоначално песента е далечна и неопределена /жетварка пее нейде в полето/;

Б/ става всеобща /и певци песни за него пеят/;

В/ песента е тъжна /пеят я робини/;

Г/ песента е героична /балканът пее хайдушка песен/

Песента сплотява битието:материалното и идеалното; действителното и фантастичното; родовото и космическото.

Сравненителни анализи на

Коментари