Литература

Анализ на "До моето първо либе" от Христо Ботев

Анализ на До моето първо либе от Христо Ботев
(0 от 0 гласували)

“ДО  МОЕТО  ПЪРВО  ЛИБЕ”

 

ЗАГЛАВИЕ:  Решаването на въпроса кое е първото либе на Ботев може да бъде подпомогнато, ако изоставим логиката на видимия свят и се опитаме да разберем логиката на въображението – “реален свят” в стихотворението няма – има състезание на два свята: на любовта и на смъртта.

ИДЕЯ: Осъществяването на човека в интимната сфера не е възможно, при положение че той е нещастен в социалното си битие. Художественият контраст се разгръща чрез опорния елемент “ПЕСЕН”.

Песенното начало е организиращ принцип на Ботевата поезия. Пеенето се случва ,а песента пренася посланията на поетическия текст. Песента е универсална форма на общуването.

Анализ на

Коментари