Литература

Анализ на „Сън” - Никола Вапцаров

Анализ на Сън - Никола Вапцаров
(0 от 0 гласували)

Анализ на „Сън” - Никола Вапцаров

 

 

Сън

Никола Вапцаров

 


1.Заглавие

Сън -блян, мечта(представя се душевно състояние)

-нереалност

-желание

-щастие

Всички понятия намират приложение в стихотворението

 

 

2. Стихотворението представя диалогична ситуация, в която нереалното е въплътено в един от участниците в диалога(Фернандес), или по-точно в неговия сън.Но Фернандес не живее в съня, а е изобразен заедно със своя събеседник(Лори), който се явява представител на жестоко-реалистични свят на войната(в двамата персонажи е въведена основната идея за опозиция между два свята:реален и имагинерен).Поне в началото ан Лори не му се слушат разни сънища и то в окопа, миг преди атаката, в кочто може всеки един от тях да загуби живота си.Той тълкува поведението му като детинско и опасно размекване пред сигнала за бой.Лори е персона, който въвежда коренно различна перспектива;той не може да възприеме факта че неговият събеседник започва да се размеква в една толкова реалистична ситуация като войната.Противопоставянето на двете гледни точки представят разказът на Фернандес като наивен, нереалистичен,и неуместен, а още повече че поведението му абсурдно

 

3.Започвайки д разказва Фернандес сякаш си дава сметка за неадекватността на разказа си в наличните обстоятелства.Не е съвсем сигурен нито в съдържанието на съня, нито в уместността да го разкаже.Въпреки това той започва да го описва, но той е неравен и нервен.Фернандес непрекъснато търси взаимност и разбиране в диалога.Търси начин да премахне некомуникативната бариера, поставена от Лори.Въпреки наложените прегради разказът за съня се налгаа и започва да доминира в стих.;налага се въпреки опасностите и реалностите.

 

4.Вапцаров:

-започва с “реалистичната картина” на войната

-обрисува завода-той е сущия, но възвеличен.Разкрива се запазването на приятелските взаимоотношения въпреки променените соц.роли;липсва класово разделение

-напуска завода;извисява се към небето;напуска соц. пространство, за да се отправи към природното;душата е свободна;опозиция вън вътре

 

EasyTrader incorrect code. Possible reason: wrong domain, rejected web page, rejected affiliate, modiffied code, etc.

 

 

Встихотворението не се говори само за разказа в окопа между един по детски наивен и един реалистичен войник.Наблюдава се сливане на ролите.Реакцията на Лори е странна-вместо окончателно да с еопита да отрезви Фернандес,самият той се размеква,гледайки го в очите,търсещи взаимност,жадуващи контакт,наивни и топли.Той е заразен от неговия копнеж.Тук трябва да се направи още веднъж пояснение на заглавието-То не е точно определно, не е само на Фернандес, той е на Лори на читателя на невидимия разказвач на самия Вапцаров.

 

5.Войната присъства два пъти

-в началото.където доминира зрялото и възрастното

-в края-преобладава детското и наивното

хем се прави опозиция, между реално и имагинерно, хемначало и край се изравняват, защото имат една и съща функция-завръщане към действителността

 

6.Финал-отстъшването на мрака говори за отстъпване на врага(смислово значение на мрака Мрак=Враг),за идването ан зората,символ на новото.Сигналът не се явява контраст на изказания сън, а негово потвърждение.Отстъплението на противника е представено прекалено лесно =>сън=реалност.Но Вапцаров оставя отворен край.Оставя на читателя само да прецени дали в конкретните обстоятелства реалността трябва да наделее или не.И все пак Вапцаров дава и своята гледна точка, представяйки в текста нереални факти и събития които логично говорят за доминиращата роля на Съня


Анализ на „Сън” - Никола Вапцаров

Коментари