Техника

Проверка на системата и инициализация на хардуера

Проверка на системата и инициализация на хардуера
(0 от 0 гласували)

 

 

Проверка на системата и инициализация на хардуера

 

 

 

POST - (Power-On Self Test)

Изпълнението на програми при компютри основани на Intel  8088 и след него, започва след като компютърът е включен от адрес  F000:FFF0Н. Тази клетка от паметта е част от ROM BIOS  и съдържа инструкция, предаваща управлението на  BIOS процедурата  POST.

 

Процедурата POST се състои от много тестове за проверка на наличния хардуер (процесора, паметта, контролера за прекъсванията, DMA и др.) и възможността за инициализация на контролери за разширения.

 

Ако възникне грешка по време на тези проверки, POST  визуализира съобщение за грешка или номер на грешка на екрана и инструктира компютъра да подаде звуков сигнал.

 

Реда на изпълнение на различните тестове е следният:

 1. Функционална проверка на CPU (копроцесор, реален режим, режим на защита)  при грешка системата спира без да изведе съобщение.
 2. Контролна сума на  ROMBIOS.
 3. Контролна сума на  CMOSRAM  (захранвана от батерии).
 4. Тест/инициализация на  DMA   контролера.
 5. Тест/инициализация на контролера на клавиатурата.
 6. Проверка на първите 64К  RAM.
 7. Тест/инициализация на контролера за прекъсванията.
 8. Тест/инициализация на контролера  cash (само за АТ).

 

След преминаването на тези тестове, POST   установява, че дънната платка е напълно функционална. Тогава се извършва проверка на периферните  устройства  (клавиатура, дискови устройства), инициализира BIOS  променливите и таблиците на прекъсванията. Започва търсенето на   ROM  разширенията от дънната платка и допълващи или заместващи BIOS функции. Контролерите EGA, VGA и Super VGA имат функции за замяна на старото BIOS прекъсване 10Н създадено за MDA и CGA  контролерите. POST проверява за ROM разширения, като преглежда клетките от паметта с отместване 00H и 01H в областта определена за BIOS функции. Ако съдържанието на тези два байта е съответно 55H и AAH - съществува ROM  разширение. Отместването  02H  показва големината на  ROM  модула в блокове от 512 байта. Процедурата за инициализация на модула започва от отместване 03Н. ROM  модулите имат опцията да заместват съществуващите BIOS процедури с техни собствени процедури и интегрирането на последните в системата. Модулните процедури трябва да бъдат поставяни в специално определени за тях области от паметта.

 

След POST процесът на първоначално зареждане що се отнася до  BIOS също завършва.

 

Прекъсване  19H (първоначално зареждане) се опитва да зареди някаква форма на стартиране или на reset (натисната комбинация от клавишите <Alt>,  <Ctrl> и <Delete>)  на базовата операционна система от определено място на дискетата.

 

Процесът на първоначално зареждане може да бъде несполучлив ако:

 • Няма дискета в дисковото устройство;
 • Няма  системна дискета в устройството (няма  DOS файлове на дискетата);
 • BIOS може да зареди и операционна  система различна от  DOS, стига да съществува на дискетата.   

 

- ROMBIOS управлява и клавиатурата като определя коя подпрограма да се използва. DOS може да я замени с друга.

- BIOS няма фунции за отстраняване или замяна на символи от клавиатурния буфер. Функциите на  DOS  осигуряват тези операции.

 

ROMBIOS  проблеми

1.Някои   BIOS–и може да имат проблем с DOS 6.*.

2.AMI BIOS–ите имат проблеми с такта с IDE  устройства, изобразявайки следното съобщение: Drive C: not ready

Проверка на системата и инициализация на хардуера

Коментари